Z A K Ł A D A N I E   O G R O D Ó W

R O D Z A J E   P R A C 

 

- realizacja projektów ogrodów - cudzych i własnych

- dobór i sadzenie roślin z uwzględnieniem odpowiednich

   stanowisk siedliskowych

- kształtowanie i równanie terenu pod rabaty i trawnik

- zakładanie trawników z siewu i rolki

- układanie siatki przeciw kretom

- wykonywanie alei i nawierzchni ogrodowych z różnych materiałów

- wstawianie obrzeży ogrodowych

- montowanie systemów nawadniających

- wykonywanie elementów małej architektury

- tworzenie zielonych ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków

- aranżacja i stylizacja balkonów, tarasów, zieleni we wnętrzach

 

 

Ogrody tworzymy w obrębie Lublina, Nałęczowa, Kazimierza, Kraśnika oraz Puław z możliwością rozwinięcia współpracy na dalsze tereny. Nasze projektu realizujemy również poza granicami Polski

 

 

E T A P Y   T W O R Z E N I A   O G R O D U

 

- porządkowanie terenu - przed  przeniesieniem projektu ogrodu  z  arkusza papieru w teren,  następują prace porządkowe,  mające na celu przygotowanie  miejsca i odpowiednich warunków siedliskowych dla nowo sadzonych roślin. Sprzątamy gruz i pozostałości po budowie domu, zalegające w ziemi; kosimy działki, usuwamy zarośla i zbędne elementy. Cały teren zostaje odchwaszczony. Na tym etapie powinny zostać wykonane wszelkie prace wykończeniowe na zewnątrz domu.

- przenoszenie projektu - polega na wyrysowaniu i wymierzeniu powierzchni oraz kształtów rabat roślinnych, trawników czy elementów małej architektury w ogrodzie.

- nawierzchnie, mała architektura i instalacje - kiedy znamy rozmieszczenie elementów przestrzennych w ogrodzie, przystępujemy do obsadzenia krawężników oraz wykonania ścieżek i alei, wzdłuż których prowadzimy instalację elektryczną. Montujemy system automatycznego nawodnienia, a później rozkładamy siatkę przeciw kretom. Wykonujemy elementy małej architektury takie jak schody czy murki oporowe. Budujemy oczka wodne, kaskady. Rozkładamy maty przeciw chwastom na rabatach.

- rabaty roślinne - przedostatnim etapem prac jest sadzenie roślin, a później uzupełnienie przestrzeni rabat korą bądź żwirem. Montujemy również oprawy oświetleniowe, podkreślające ogród w ciemności. Rozkładamy linie kroplujące. Ustawiamy dekoracje.

- zakładanie trawnika - ostatnim etapem tworzenia ogrodu jest posianie trawnika, bądź rozłożenie go z rolek.

 

Ogród jest już gotowy !

 P R A C O W N I A   A R C H I T E K T U R Y   K R A J O B R A Z U   B Ł A Ż E J   N I E D B A Ł

                  Projektowanie, pielęgnacja, realizacja projektów ogrodów, Lublin i okolice. Telefon:   6 6 5  6 5 5  7 6 8,  5 0 3  9 7 4  2 5 4