Błażej Niedbał - dyplomowany architekt krajobrazu, absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Założyciel autorskiej Pracowni Architektury Krajobrazu. 

 

Ogrody i architektura krajobrazu są jego życiową pasją. W swojej pracy stawia na nowoczesność i niebanalność, w połączeniu z funkcjonalnością oraz spełnieniem oczekiwań inwestora. Nie boi się niekonwencjonalnych rozwiązań.

 

Z powodzeniem łączy istniejącą szatę roślinną z nowymi formami roślinnymi, tworząc oryginalne wnętrza ogrodowe, szanując przy tym naturę. Każdy nowy projekt traktuje indywidualnie, dostosowując projektowany ogród do pragnień oraz budżetu klienta.

 

 

 

 

 

 

Rafał Wróbel - dyplomowany ogrodnik, absolwent Wydziału Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Lublinie. Swoje bogate doświadczenie z dziedziny ogrodnictwa oraz architektury krajobrazu zdobywał, pracując  w Holandii, Norwegii i Szkocji, w firmach działających w branży ogrodniczej.

 

Jest twórcą wielu projektów ogrodów przydomowych oraz zieleni w przestrzeni publicznej. Swoje umiejętności i wiedzę praktyczną wykorzystuje w pracy terenowej, podczas prac realizacyjnych. W pracy cechuje go dokładność oraz determinacja. 

 

W  projektach stawia na prostotę  i  naturalność.  Jego ogrody  są zawsze pełne kolorów

i zapachów, posiadając przy tym nie tylko walory estetyczne, ale i ekologiczne.

Z E S P Ó Ł  

 P R A C O W N I A   A R C H I T E K T U R Y   K R A J O B R A Z U   B Ł A Ż E J   N I E D B A Ł

                  Projektowanie, pielęgnacja, realizacja projektów ogrodów, Lublin i okolice. Telefon:   6 6 5  6 5 5  7 6 8,  5 0 3  9 7 4  2 5 4