P R O J E K T O W A N I E   O G R O D Ó W

R O D Z A J E   P R O J E K T Ó W

 

- kompleksowe projekty ogrodów przydomowych i terenów zieleni publicznej

- projekty zieleni przy miejscach sakralnych i ogrodów historycznych

- projekty nawierzchni ogrodowych

- projekty systemów nawadniających

- projekty oświetlenia ogrodu

- projekty elementów architektury ogrodowej (pergoli, trejaży, altan, grillów, murków oporowych, schodów)

- projekty elementów wodnych ( oczek wodnych, strumieni, kaskad, stawów, fontann)

- projekty aranżacji balkonów i tarasów

- projekty zielonych ścian wewnętrznych i zewnętrznych

- projekty aranżacji ogrodów zimowych

- projekty aranżacji roślin we wnętrzach

 

 

Z A K R E S   P R O J E K T U

 

Wykonujemy projekty koncepcyjne oraz zaawansowane projekty techniczne. W skład każdego "standardowego" projektu wchodzi  barwny projekt koncepcyjny sporządzony w skali wraz z opisem; projekt szaty roślinnej wraz z listą roślin; projekt wykonawczy z wymiarami i rozmieszczeniem poszczególnych elementów w ogrodzie; 2-3 graficzne wizualizacje ogrodu, ukazujące główną ideę projektu; opis i zdjęcia roślin ogrodowych użytych w projekcie. Na życzenie klienta przygotowujemy kosztorys   założenia   ogrodu,   sporządzony   w  oparciu   o  aktualne  w  danym   okresie   ceny   materiałów.

W przypadku skomplikowanego projektu, dodajemy nasze wskazówki i porady, ułatwiające zrozumienie tematu. Każdy wykonany przez nas projekt, przedstawiony jest w sposób czytelny, pozwalający na jego samodzielne  zrealizowanie.  Posiada  wszystkie  wymiary  i  wyliczenia,  potrzebne   do  przeniesienia  projektu z arkusza papieru w teren.


 

 

 

 

E T A P Y   P R A C Y    P R O J E K T O W E J

 

- pierwsze spotkanie - jest to niezobowiązujące, darmowe spotkanie u Państwa w ogrodzie, domu lub na działce, na którym wspólnie określamy Państwa potrzeby, wizję, preferencje oraz styl, w jakim ma być ogród. Poznajemy Państwa oraz zaczynamy wgłębiać się w temat, jakim jest zaprojektowanie określonej przestrzeni. Do spotkania należy przygotować mapę do celów projektowych lub aktualny plan działki w skali.

- pomiary terenu - podczas kolejnej wizyty dokonujemy wszelkich pomiarów, wyznaczających aktualny kształt i formę działki, których nie ma na przekazanym podczas pierwszego spotkania podkładzie geodezyjnym. Wykonujemy również dokumentacje fotograficzną działki.

- koncepcja ogrodu - na podstawie dostarczonych przez Państwa inspiracji, wyników rozmów, ustaleniu preferencji i potrzeb, wykonujemy jedną/dwie koncepcje zagospodarowania ogrodu wraz z poglądowymi wizualizacjami, bądź inspiracjami. Po wyborze konkretnej, wprowadzane zostają zmiany, wyznaczające właściwy projekt

- projekt wykonawczy - finalnie powstaje projekt wykonawczy, zawierający szczegółowe rozmieszczenie roślin, układów komunikacyjnych, czy elementów małej architektury. Obejmuje on również pozostałe projekty np. nawodnienia czy rozmieszczenia punktów oświetleniowych. Towarzyszą mu wizualizacje ogrodu, opis oraz lista roślin. Projekt dostarczany jest w wersji elektronicznej, bądź papierowej.

 

Proces powstawania projektu to około 2tyg. - miesiąc w zależności od wielkości ogrodu i ilości wykonywanych elementów, wchodzących w jego skład.

 

Cena projektu ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości ogrodu, ukształtowania terenu oraz stopnia skomplikowania ogrodu i ilości projektów składowych.

 

 P R A C O W N I A   A R C H I T E K T U R Y   K R A J O B R A Z U   B Ł A Ż E J   N I E D B A Ł

                  Projektowanie, pielęgnacja, realizacja projektów ogrodów, Lublin i okolice. Telefon:   6 6 5  6 5 5  7 6 8,  5 0 3  9 7 4  2 5 4