P I E L Ę G N A C J A   O G R O D Ó W

R O D Z A J E   P R A C  

P I E L Ę G N A C Y J N Y C H

 

- całoroczna opieka nad ogrodami i terenami zieleni

- prace porządkowe terenów zieleni - koszenie i karczowanie zarośli, usuwanie drzew i krzewów , podcinanie roślin, przygotowanie działki pod budowę domu lub do sprzedaży

- prace pielęgnacyjne trawnika - koszenie, wertykulacja, wapnowanie, nawożenie, piaskowanie, opryski, renowacja

- konserwacja systemów nawadniających

- prace pielęgnacyjne roślin - cięcie, formowanie, nawożenie, opryski żywopłotów, drzew i krzewów owocowych i ozdobnych

- pielenie, przekopywanie, nawożenie, opryski, uzupełnianie rabat roślinnych

- grabienie i zbieranie liści

- przygotowanie roślin do zimy

- wywóz odpadów ogrodowych

- renowacja obiektów małej architektury - malowanie mebli ogrodowych, altan, pergoli czy ogrodzeń

 

Prace pielęgnacyjne wykonujemy w obrębie Lublina, Nałęczowa, Kazimierza, Kraśnika i Puław. Do współpracy zapraszamy zarówno klientów    indywidualnych,    jak    również    klientów   biznesowych.    Dbamy

o otoczenie przy firmach i instytucjach.

 

Świadczymy jednorazowe usługi o charakterze interwencyjnym, jak również stałe pielęgnacje, odciążające Państwa całkowicie od prac ogrodowych.

 

 P R A C O W N I A   A R C H I T E K T U R Y   K R A J O B R A Z U   B Ł A Ż E J   N I E D B A Ł

                  Projektowanie, pielęgnacja, realizacja projektów ogrodów, Lublin i okolice. Telefon:   6 6 5  6 5 5  7 6 8,  5 0 3  9 7 4  2 5 4