O G R Ó D  M E T R O P O L I T A L N E G O 

S E M I N A R I U M  D U C H O W N E G O  W  L U B L I N I E

 P R A C O W N I A   A R C H I T E K T U R Y   K R A J O B R A Z U   B Ł A Ż E J   N I E D B A Ł

                  Projektowanie, pielęgnacja, realizacja projektów ogrodów, Lublin i okolice. Telefon:   6 6 5  6 5 5  7 6 8,  5 0 3  9 7 4  2 5 4