Zapraszamy    do    zapoznania    się    z   naszą   ofertą   dotyczącą   projektowania,   pielęgnacji i urządzania ogrodów. Kierujemy ją do osób poszukujących kreatywności, profesjonalizmu oraz doświadczenia w wykonywaniu usług ogrodniczych. Oferta przeznaczona jest zarówno do osób prywatnych, jak i firm, które pragną zmienić swoje otoczenie. W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace pielęgnacyjne i realizację projektów wykonujemy na terenie Lublina oraz w jego otoczeniu - w okolicach Nałęczowa, Kazimierza Dolnego, Puław oraz Kraśnika, z możliwością rozszerzenia usług na inne tereny Polski. Projekty wykonujemy dla przestrzeni z całej Polski i zagranicy.

 

 

 

O F E R T A

K O M P L E K S O W E  P R O J E K T Y 

O G R O D Ó W,  T E R E N Ó W 

Z I E L E N I I  P U B L I C Z N E J 

I  S A K R A L N E J

 

 

- projekty rabat roślinnych

- projekty nawierzchni ogrodowych

- projekty systemów nawadniających

- projekty oświetlenia ogrodowego

- projekty elementów małej architektury

- projekty elementów wodnych

- projekty aranżacji balkonów, tarasów i ogrodów zimowych

- projekty aranżacji roślinności we wnętrzach

i zielonych ścian

 

C A Ł O R O C Z N A 

P I E L Ę G N A C J A  O G R O D Ó W 

I  T E R E N Ó W  Z I E L E N I I

 

 

 

- prace porządkowe w ogrodach

prywatnych i na terenach zieleni

- prace pielęgnacyjne trawnika (koszenie, wertykulacja, nawożenie, opryski, renowacja)

- prac pielęgnacyjne roślin owocowych i ozdobnych (cięcie, formowanie, nawożenie, opryski)

- pielenie, przekopywanie, nawożenie, opryski, reorganizacja rabat roślinnych

- grabienie i zbieranie liści

- przygotowanie ogrodu do zimy

- wywóz odpadów ogrodowych

Z A K Ł A D A N I E 

I  A R A N Ż A C J A 

O G R O D Ó W

 

 

 

- realizacja projektów ogrodów

- dobór i sadzenie roślin

- kształtowanie i równanie terenu

- zakładanie trawników z siewu i rolki

- układanie siatki przeciw kretom

- wykonywanie alei i nawierzchni ogrodowych

- wstawianie obrzeży ogrodowych

- zakładanie systemów nawadniających

- wykonywanie elementów małej architektury

- aranżacja i stylizacja balkonów, tarasów, zieleni we wnętrzach

ZOBACZ

ZOBACZ

ZOBACZ

 P R A C O W N I A   A R C H I T E K T U R Y   K R A J O B R A Z U   B Ł A Ż E J   N I E D B A Ł

                  Projektowanie, pielęgnacja, realizacja projektów ogrodów, Lublin i okolice. Telefon:   6 6 5  6 5 5  7 6 8,  5 0 3  9 7 4  2 5 4